Tin mới

SSKPI chia sẻ kiến thức hướng tới cộng đồng tốt đẹp hơn

KPI của của bộ phận kinh doanh - sale rep

11/03/2018 07:09 SA 605 lượt xem Case study
email to SSKPI
Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi Công thức = tổng số phản hồi khách hàng / tổng số thông tin gửi tới khách hàng. Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của marketing trực tiếp của các sale rep.

KPI của sale rep

 

 

1. Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi

 

 • Công thức = tổng số phản hồi khách hàng / tổng số thông tin gửi tới khách hàng.

 

 • Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của marketing trực tiếp của các sale rep.

 

 • Các chương trình markeing trực tiếp có thể là gửi thư, gửi email….

 

2. Thời gian để trả lời mỗi yêu cầu của khách hàng

 

  • Đối với các trường hợp thời gian để trả lời có thể phát sinh dài thì việc đo lường chi tiêu này là hữu ích để có phản hồi nhanh chóng tới khách hàng.

 

3. Tỷ lệ kiếm được khách hàng

 

  • Là tỷ lệ khách hàng kiếm được trên tổng số khách hàng đã tiếp xúc.

 

  • Ngoài ra, còn tỷ lệ khách hàng kiếm được / tổng số khách hàng đã nhận được phản hồi. Lưu ý: số khách hàng đã nhận được phản hồi = tổng số phản hồi và số không phản hồi.

 

4. Số khách hàng /nhân viên

 

  • Chỉ số này là tổng số khách hàng trên / số NV sale, tức là 1 nhân viên sale thì kiếm được hay phục vụ bao nhiêu khách hàng.

 

5. Số cuộc hẹn trung bình mỗi sale rep

 

  • Công thức = tổng số cuộc hẹn trung bình mỗi khách hàng của từng sale rep.

 

  • Tỷ lệ này đo lường độ khó trong việc thuyết phục khách hàng và khả năng thuyết phục của từng sale rep.

 

6. Tỷ lệ sale rep trên chỉ tiêu doanh số

 

  • Công thức = tổng số sale rep đạt chỉ tiêu doanh số / tổng số sale hiện có.

 

  • Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của lực lượng bán hàng của công ty.

 

7. Doanh số trung bình/NV sale

 

  • Bằng tổng doanh số của toàn bộ nhân viên / số nhân viên.

 

8. Doanh số trung bình của khách hàng/ mỗi NV

 

  • Bằng tổng doanh số của NV/ tổng số khách hàng của NV đó.

 

9. Chi phí giành được khách hàng mới

                                

  • Bằng tổng các chi phí để giành được một khách hàng mới.

 

10. Sự thay thế nhân viên = tổng số NV tuyển/tổng số NV nghỉ

 

  • Công thức = tổng số nhân viên đã tuyển / tổng số nhân viên theo kế hoạch.

 

  • Tỷ lệ này đo lường mức độ luân chuyển nhân viên của bộ phận sale.

 

  • Ngoài ra còn một tỷ lệ khác là vòng đời của nhân viên sale – tổng thời gian của tất cả NV sale (kể cả nghỉ việc)/ tổng số nhân viên (kể cả nghỉ việc).

 

11. Thời gian tuyển dụng và huấn luyện sale rep đạt đến quota

 

  • Là tổng thời gian để huấn luyện một nhân viên sale đạt được chỉ tiêu doanh số của công ty.

 

13.  Chi phí lực lượng bán hàng

 

 • Chi phí lương

 

 • Chi phí bán hàng/khách hàng (bao gồm tất cả các dụng cụ, các poster…cho mỗi khách hàng).
Sưu tầm

Chia sẻ case điển hình

Công ty cổ phần SSKPI

Công cụ khảo Sát SSKPI

Khảo sát nhân viên

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Form khảo sát nhân viên

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng

Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên

Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên

Phòng ban hoạt động hiệu quả

Khảo sát mức độ hài lòng

Bộ câu hỏi khảo sát nhân viên

KPI tỷ lệ hài lòng nhân viên

SSKPI khảo sát hiệu và và gắn kết trong doanh nghiệp

SSKPI Công cụ khảo sát mức độ hài lòng và gắn kết CBNV

Phần mềm khảo sát nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm khảo sát nội bộ tổ chức

Công cụ khảo sát doanh nghiệp

Khám bệnh cho doanh nghiệp

Khám sức khỏe cho doanh nghiệp

Phương pháp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp

Công cụ Phân tích điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp

Công cụ làm chiến lược
Phân tích SWOT
Đánh giá hiệu quả bên trong tổ chức
Hiểu nội bộ sâu sắc hơn đa chiều hơn
Các bộ phận trong công ty hoạt động không hiệu quả
Văn hóa doanh nghiệp
Mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard
Nhân viên nghỉ việc nhiều
Truyền thông trước khảo sát
Phương pháp tối ưu hóa hoạt động cho doanh nghiệp
Chuyên gia tư vấn đầu ngành