Khảo sát mức độ
gắn kết nhân viên

76% Lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận gắn kết nhân viên là ưu tiên hàng đầu hiện nay (Hardvard Business Review)
Làm thế nào để cải thiện sự gắn kết nhân viên?
ESURVEY GIÚP BẠN TỔ CHỨC KHẢO SÁT KHOA HỌC – THUẬN TIỆN

TĂNG GẮN KẾT NHÂN VIÊN – TĂNG HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP

Gắn kết nhân viên giúp doanh nghiệp tăng năng suất trung bình hơn 51%, lợi nhuận trung bình hơn 24,2% (Hay Group) Esurvey giúp doanh nghiệp khảo sát & cải thiện 12 chỉ số ảnh hưởng đến gắn kết nhân viên một cách khoa học và thuận tiện

TẠI SAO CHỌN ESurvey?

1

Tạo khảo sát trong 5 phút với bộ câu hỏi có sẵn

2

Tổ chức và quản lý quá trình khảo sát dễ dàng

3

Tự động tổng hợp 20 dạng báo cáo đa chiều

4

Tự động kết luận và gợi ý giải pháp cải thiện

Phương pháp luận của Resources.LandingPage_Title
1. Tạo khảo sát trong 5 phút với bộ câu hỏi có sẵn

1. Tạo khảo sát trong 5 phút với bộ câu hỏi có sẵn

56 câu hỏi với 12 yếu tố gắn kết dựa trên nghiên cứu tâm lý học hành vi nhân sự

Nội dung thẩm định bởi các CEO, Giám đốc nhân sự uy tín tại Việt Nam và Thế giới

Chỉ mất 5 phút tạo khảo sát với bộ câu hỏi và hệ thống truyền thông nội bộ có sẵn

2. Tổ chức và quản lý quá trình khảo sát dễ dàng

Khảo sát trên nền tảng bảo mật của SSKPI giúp nhân viên yên tâm trả lời chân thật trên mọi thiết bị online

Tự động Cập nhật tiến độ khảo sát các bộ phận, hiện các kết quả tạm tính realtime

Gửi email tới các cá nhân chưa thực hiện khảo sát, nhắc nhở hoàn thành đúng hạn

2. Tổ chức và quản lý quá trình khảo sát dễ dàng
3. Tự động tổng hợp 20 dạng báo cáo đa chiều

3. Tự động tổng hợp 20 dạng báo cáo đa chiều

20 loại báo cáo phân tích cụ thể vấn đề trong: công ty, bộ phận, nhóm tuổi, cấp bậc, thâm niên...

Tổng hợp dữ liệu và báo cáo kết quả tổng quan các khía cạnh so sánh với lĩnh vực, quốc gia, quá khứ

Kết quả được thể hiện bằng các biểu đồ, màu sắc trực quan dễ hiểu

4. Tự động kết luận và gợi ý hành động cần cải thiện

Kết luận điểm mạnh và điểm cần cải thiện của doanh nghiệp với công nghệ AI

Tự động đưa ra hướng dẫn, kiến nghị nhằm cải thiện điểm hạn chế

Chỉ rõ các bộ phận đang gặp khó khăn và vấn đề cụ thể trong các bộ phận đó

2. Tổ chức và quản lý quá trình khảo sát dễ dàng

LỢI THẾ ƯU VIỆT CỦA PHẦN MỀM KHẢO SÁT ESURVEY

SỬ DỤNG DỄ DÀNG

Tạo khảo sát trong 5 phút. Thực hiện khảo sát online mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị

PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC

12 Yếu tố – 56 câu hỏi dựa trên nghiên cứu tâm lý học hành vi và chuẩn mực trên toàn cầu

BÁO CÁO ĐA CHIỀU

Tự động tổng hợp hơn 20 loại báo cáo phân tích chuyên sâu từng công ty, bộ phận, nhóm tuổi, cấp bậc,...

KẾT LUẬN SÂU SẮC

Dựa trên phân tích dữ liệu có chiều sâu, ESurvey tự động đưa ra kết luận cũng như giải pháp cái thiện hiệu quả & gắn kết nhân viên

ESURVEY - KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ & GẮN KẾT NHÂN SỰ

Nhanh hơn – Khoa học hơn – Hiệu quả hơn
Đăng ký ngay Liên hệ

Công ty cổ phần SSKPI

Công cụ khảo Sát SSKPI

Khảo sát nhân viên

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Form khảo sát nhân viên

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng

Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên

Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên

Phòng ban hoạt động hiệu quả

Khảo sát mức độ hài lòng

Bộ câu hỏi khảo sát nhân viên

KPI tỷ lệ hài lòng nhân viên

SSKPI khảo sát hiệu và và gắn kết trong doanh nghiệp

SSKPI Công cụ khảo sát mức độ hài lòng và gắn kết CBNV

Phần mềm khảo sát nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm khảo sát nội bộ tổ chức

Công cụ khảo sát doanh nghiệp

Khám bệnh cho doanh nghiệp

Khám sức khỏe cho doanh nghiệp

Phương pháp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp

Công cụ Phân tích điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp

Công cụ làm chiến lược
Phân tích SWOT
Đánh giá hiệu quả bên trong tổ chức
Hiểu nội bộ sâu sắc hơn đa chiều hơn
Các bộ phận trong công ty hoạt động không hiệu quả
Văn hóa doanh nghiệp
Mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard
Nhân viên nghỉ việc nhiều
Truyền thông trước khảo sát
Phương pháp tối ưu hóa hoạt động cho doanh nghiệp
Chuyên gia tư vấn đầu ngành