Tin mới

SSKPI chia sẻ kiến thức hướng tới cộng đồng tốt đẹp hơn

Công ty tư vấn triển khai KPI và thẻ điểm cân bằng tại Việt Nam

12/04/2018 09:53 SA 556 lượt xem Case study
email to SSKPI
Danh sách công ty tư vấn triển khai KPI theo mô hình thẻ điểm cân bằng

Danh sách công ty tư vấn triển khai KPI theo mô hình thẻ điểm cân bằng

Tư vấn Big4:

+ KPMG

+ PwC

E&Y

+ Deloitte

Các công ty trong nước:

+ OCD

+ Toppion

+ Le & Associates

+ Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (iEIT)

+ BSV

+ BCPro

Nếu bạn biết các công ty tư vấn KPI khác tại Việt Nam vui lòng gửi thông tin để CloudBSC cập nhật thêm vào danh sách.

CloudBSC

Chia sẻ case điển hình

Công ty cổ phần SSKPI

Công cụ khảo Sát SSKPI

Khảo sát nhân viên

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Form khảo sát nhân viên

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng

Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên

Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên

Phòng ban hoạt động hiệu quả

Khảo sát mức độ hài lòng

Bộ câu hỏi khảo sát nhân viên

KPI tỷ lệ hài lòng nhân viên

SSKPI khảo sát hiệu và và gắn kết trong doanh nghiệp

SSKPI Công cụ khảo sát mức độ hài lòng và gắn kết CBNV

Phần mềm khảo sát nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm khảo sát nội bộ tổ chức

Công cụ khảo sát doanh nghiệp

Khám bệnh cho doanh nghiệp

Khám sức khỏe cho doanh nghiệp

Phương pháp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp

Công cụ Phân tích điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp

Công cụ làm chiến lược
Phân tích SWOT
Đánh giá hiệu quả bên trong tổ chức
Hiểu nội bộ sâu sắc hơn đa chiều hơn
Các bộ phận trong công ty hoạt động không hiệu quả
Văn hóa doanh nghiệp
Mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard
Nhân viên nghỉ việc nhiều
Truyền thông trước khảo sát
Phương pháp tối ưu hóa hoạt động cho doanh nghiệp
Chuyên gia tư vấn đầu ngành