Tin mới

SSKPI chia sẻ kiến thức hướng tới cộng đồng tốt đẹp hơn

Xây dựng văn hóa gắn kết - Khảo sát về mức độ gắn kết nhân viên

18/08/2018 14:56 CH 698 lượt xem Bài viết
email to SSKPI
Mức độ gắn kết của người lao động có tác động tích cực đến hiệu suất và lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, chính sự không hài lòng, thiếu gắn kết của nhân viên với công ty tạo ra hiệu ứng xấu đến khách hàng cũng như lợi nhuận. Nếu công ty bạn đang gặp khó khăn trong việc khích lệ, động viên người lao động hay giữ những nhân viên hàng đầu, việc bắt đầu đo lường mức độ gắn kết của nhân viên là 1 hành động cấp thiết cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Tại sao việc xây dựng văn hóa gắn kết lại quan trọng?

Mức độ gắn kết của người lao động, không cần phải bàn cãi, có tác động tích cực đến hiệu suất và lợi nhuận của doanh nghiệp. Ít gắn kết dẫn đến ít cống hiến, hiệu quả công việc thấp và ngược lại. Trong nhiều trường hợp, chính sự không hài lòng, thiếu gắn kết của nhân viên với công ty tạo ra hiệu ứng xấu đến khách hàng cũng như lợi nhuận. Nếu công ty bạn đang gặp khó khăn trong việc khích lệ, động viên người lao động hay giữ những nhân viên hàng đầu, việc bắt đầu đo lường mức độ gắn kết của nhân viên là 1 hành động cấp thiết cho lãnh đạo doanh nghiệp.

“Cái gì không đo được thì không hiểu được, không hiểu được thì không kiểm soát được, không kiểm soát được thì không cải thiện được.” Việc đo lường mức độ gắn kết nhân viên sẽ giúp lãnh đạo hiểu rõ những yếu tố nền tảng tác động đến sự gắn kết và từ đó, thiết lập đối sách kịp thời cho việc tăng cường mức độ gắn kết nhân viên và hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp.

Gắn Kết Nhân Viên là gì?

Gắn kết nhân viên không dừng lại ở việc nhân viên hài lòng và hạnh phúc với công việc. Gắn kết nhân viên được định nghĩa là một cam kết cảm xúc mà nhân viên dành cho tổ chức. Nhân viên sẽ sẵn sàng cống hiến tự nguyện trong công việc để giúp tổ chức đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tổ chức của bạn có lợi gì từ việc xây dựng văn hóa gắn kết?

Các nghiên cứu trong thập kỷ qua đã kết luận rằng sự gắn kết của nhân viên có một lợi ích to lớn cho năng suất và sự thành công của doanh nghiệp.

Những nhân viên gắn kết sẽ có xu hướng:

  • Sẵn sàng cống hiến hết mình cho công việc
  • Tăng hiệu suất làm việc
  • Giữ vững động lực và sự cam kết để cải thiện các hoạt động của tổ chức
  • Thể hiện lòng trung thành và mong muốn ở lại công ty lâu dài
  • Trở thành 1 người ủng hộ tích cực cho tổ chức

EIS có thể giúp bạn như thế nào?

EIS tin rằng việc khảo sát mức độ gắn kết nhân viên nói riêng chưa thể làm tăng sự gắn kết.

Việc lập kế hoạch hành động và tập trung thực hiện là rất thiết yếu.

Mô Hình Gắn Kết Nhân Viên của EIS được thiết kế không những giúp lãnh đạo xác định yếu tố quan trọng nhất với nhân viên, đưa ra những ưu tiên trong việc gắn kết nhân viên mà còn có được hiểu biết sâu sắc, cụ thể, có tính hành động để tăng mức độ gắn kết.

 Cụ thể hơn, Mô Hình Gắn Kết Nhân Viên của EIS sẽ giúp bạn:

  • Xác định mức độ gắn kết của nhân viên nói chung
  • Hiểu được điều gì quan trọng nhất với nhân viên
  • Xác định những yếu tố gắn kết mà tổ chức đang sở hữu để tập trung thúc đẩy và biến đó thành giá trị hấp dẫn người lao động (Employee Value Proposition)
  • Xác định những yếu tố gắn kết quan trọng mà công ty còn thiếu sót
  • Ưu tiên và phát triển kế hoạch hành động khả thi cho chiến lược gắn kết nhân viên
EIS

Chia sẻ case điển hình

Công ty cổ phần SSKPI

Công cụ khảo Sát SSKPI

Khảo sát nhân viên

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Form khảo sát nhân viên

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng

Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên

Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên

Phòng ban hoạt động hiệu quả

Khảo sát mức độ hài lòng

Bộ câu hỏi khảo sát nhân viên

KPI tỷ lệ hài lòng nhân viên

SSKPI khảo sát hiệu và và gắn kết trong doanh nghiệp

SSKPI Công cụ khảo sát mức độ hài lòng và gắn kết CBNV

Phần mềm khảo sát nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm khảo sát nội bộ tổ chức

Công cụ khảo sát doanh nghiệp

Khám bệnh cho doanh nghiệp

Khám sức khỏe cho doanh nghiệp

Phương pháp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp

Công cụ Phân tích điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp

Công cụ làm chiến lược
Phân tích SWOT
Đánh giá hiệu quả bên trong tổ chức
Hiểu nội bộ sâu sắc hơn đa chiều hơn
Các bộ phận trong công ty hoạt động không hiệu quả
Văn hóa doanh nghiệp
Mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard
Nhân viên nghỉ việc nhiều
Truyền thông trước khảo sát
Phương pháp tối ưu hóa hoạt động cho doanh nghiệp
Chuyên gia tư vấn đầu ngành