Hiệu quả hơn
Thực tiễn hơn

Phương pháp huấn luyện theo Knowhow quốc tế kết hợp trải nghiệm thực tiễn tạo ra hiệu quả cao nhất
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế kết hợp kinh nghiệm thực tế để tạo ra giá trị đơn giản và ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp.
Phương pháp trải nghiệm qua: phân tích Best practices, bài tập thực hành, trò chơi trải nghiệm, đóng vai, làm mẫu, rèn luyện qua các tình huống, các công cụ biểu mẫu cụ thể...

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Khóa học Thời lượng Đăng ký
1. Xây dựng và quản trị triển khai chiến lược ứng dụng phương pháp tiêu chuẩn BSC - KPI 02 ngày Đăng ký
2. Kỹ năng Lãnh đạo tạo hiệu quả đột phá 02 ngày Đăng ký
3. Tổng quan & cấu trúc hệ thống quản trị nhân sự hiện đại 01 ngày Đăng ký
4. Phân tích thiết kế cấu trúc tổ chức 02 ngày Đăng ký
5. Lượng giá công việc & cấu trúc ngạch bậc 01 ngày Đăng ký
6. Quản trị hiệu suất 01 ngày Đăng ký
7. Quản trị năng lực & phát triển nhân viên 01 ngày Đăng ký
8. Phát triển Văn hóa doanh nghiệp 02 ngày Đăng ký
9. Chính sách nhân sự và lương thưởng 02 ngày Đăng ký
10. Quản trị và phát triển nhân tài 01 ngày Đăng ký

LỢI THẾ ƯU VIỆT CỦA PHẦN MỀM KHẢO SÁT ESURVEY

Đối tác & Khách hàng

Viettel Đối tác VPbank vietinbank top com Flaminco Vertu dep Vincom Luxury Heritage Sofitel Mercedes Kenzo Fashion Nhịp cầu VPsf Vnexpress Lotte DKNY

Công ty cổ phần SSKPI

Công cụ khảo Sát SSKPI

Khảo sát nhân viên

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Form khảo sát nhân viên

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng

Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên

Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên

Phòng ban hoạt động hiệu quả

Khảo sát mức độ hài lòng

Bộ câu hỏi khảo sát nhân viên

KPI tỷ lệ hài lòng nhân viên

SSKPI khảo sát hiệu và và gắn kết trong doanh nghiệp

SSKPI Công cụ khảo sát mức độ hài lòng và gắn kết CBNV

Phần mềm khảo sát nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm khảo sát nội bộ tổ chức

Công cụ khảo sát doanh nghiệp

Khám bệnh cho doanh nghiệp

Khám sức khỏe cho doanh nghiệp

Phương pháp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp

Công cụ Phân tích điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp

Công cụ làm chiến lược
Phân tích SWOT
Đánh giá hiệu quả bên trong tổ chức
Hiểu nội bộ sâu sắc hơn đa chiều hơn
Các bộ phận trong công ty hoạt động không hiệu quả
Văn hóa doanh nghiệp
Mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard
Nhân viên nghỉ việc nhiều
Truyền thông trước khảo sát
Phương pháp tối ưu hóa hoạt động cho doanh nghiệp
Chuyên gia tư vấn đầu ngành