DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ

Tạo khảo sát trong 30s

Điền email và mật khẩu để đăng nhập

Điền email và mật khẩu để đăng nhập

Nếu bạn quên mật khẩu

Bấm "Vào đây" sau đó điền email để lấy lại mật khẩu.

Copyright © 2022 SSKPI

Biết điểm thực sự của bạn ở đâu

  • So sánh điểm của bạn với điểm chuẩn của ngành.
  • Đánh giá chính xác tình trạng của bạn.
  • Xác định phương pháp cải thiện tối ưu nhất.
  • Giúp tổ chức hiểu rõ điểm mạnh & điểm yếu của mình.
  • Giúp lãnh đạo hiểu sâu hơn, gắn kết hơn.
Hệ thống hoạt động tốt nhất trên trình duyệt: Chrome Firefox Opera
benchmark