Chính sách bảo mật thông tin dữ liệu

SSKPI dựa vào nội dung trả lời khảo sát của anh chị kết hợp với phương pháp luận, knowhow của các hãng tư vấn lớn và các chuyên gia hàng đầu về quản trị, điều hành, nhân sự để đưa ra bản kết luận và các báo cáo có giá trị cho tổ chức của anh/chị.

Do vậy thông tin danh tính cũng như chi tiết cuộc khảo sát của anh/chị không được SSKPI cung cấp cho tổ chức của anh/chị hay bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

SSKPI tuân thủ những chính sách bảo mật dữ liệu theo những tiêu chuẩn đạo đức và cam kết cao nhất!

Công ty Cổ phần giá trị Cộng đồng SSKPI

Dolphin Plaza building, 6 Nguyen Hoang, Ha Noi, Vietnam

Công ty cổ phần SSKPI

Công cụ khảo Sát SSKPI

Khảo sát nhân viên

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Form khảo sát nhân viên

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng

Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên

Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên

Phòng ban hoạt động hiệu quả

Khảo sát mức độ hài lòng

Bộ câu hỏi khảo sát nhân viên

KPI tỷ lệ hài lòng nhân viên

SSKPI khảo sát hiệu và và gắn kết trong doanh nghiệp

SSKPI Công cụ khảo sát mức độ hài lòng và gắn kết CBNV

Phần mềm khảo sát nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm khảo sát nội bộ tổ chức

Công cụ khảo sát doanh nghiệp

Khám bệnh cho doanh nghiệp

Khám sức khỏe cho doanh nghiệp

Phương pháp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp

Công cụ Phân tích điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp

Công cụ làm chiến lược
Phân tích SWOT
Đánh giá hiệu quả bên trong tổ chức
Hiểu nội bộ sâu sắc hơn đa chiều hơn
Các bộ phận trong công ty hoạt động không hiệu quả
Văn hóa doanh nghiệp
Mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard
Nhân viên nghỉ việc nhiều
Truyền thông trước khảo sát
Phương pháp tối ưu hóa hoạt động cho doanh nghiệp
Chuyên gia tư vấn đầu ngành