Bảng giá

 • Basic
  5,000,000
  < 101 người khảo sát
  05 tài khoản xem báo cáo
  Email thông báo khảo sát
 • Standard
  15,000,000
  101 - 500 người khảo sát
  07 tài khoản xem báo cáo
  Email thông báo khảo sát
 • Premium
  30,000,000
  501 - 1000 người khảo sát
  12 tài khoản xem báo cáo
  Email thông báo khảo sát
  Lựa chọn gói câu hỏi cho
       từng nhóm đối tượng
  Poster truyền thông
 • Professional
  50,000,000
  1001 - 5000 người khảo sát
  15 tài khoản xem báo cáo
  Email thông báo khảo sát
  Lựa chọn gói câu hỏi cho
       từng nhóm đối tượng
  Poster truyền thông
  Phân tích báo cáo động
  Clip truyền thông
 • Enterprise
  Liên hệ
  > 5000 người khảo sát
  Không hạn chế xem báo cáo
  Email thông báo khảo sát
  Lựa chọn gói câu hỏi cho
       từng nhóm đối tượng
  Poster truyền thông
  Phân tích báo cáo động
  Clip truyền thông
  AI phân tích khảo sát
  Tùy biến theo nhu cầu

SO SÁNH LỢI ÍCH

và chọn gói phù hợp với bạn!

Công ty cổ phần SSKPI

Công cụ khảo Sát SSKPI

Khảo sát nhân viên

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên

Form khảo sát nhân viên

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng

Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên

Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên

Phòng ban hoạt động hiệu quả

Khảo sát mức độ hài lòng

Bộ câu hỏi khảo sát nhân viên

KPI tỷ lệ hài lòng nhân viên

SSKPI khảo sát hiệu và và gắn kết trong doanh nghiệp

SSKPI Công cụ khảo sát mức độ hài lòng và gắn kết CBNV

Phần mềm khảo sát nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm khảo sát nội bộ tổ chức

Công cụ khảo sát doanh nghiệp

Khám bệnh cho doanh nghiệp

Khám sức khỏe cho doanh nghiệp

Phương pháp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp

Công cụ Phân tích điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp

Công cụ làm chiến lược
Phân tích SWOT
Đánh giá hiệu quả bên trong tổ chức
Hiểu nội bộ sâu sắc hơn đa chiều hơn
Các bộ phận trong công ty hoạt động không hiệu quả
Văn hóa doanh nghiệp
Mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard
Nhân viên nghỉ việc nhiều
Truyền thông trước khảo sát
Phương pháp tối ưu hóa hoạt động cho doanh nghiệp
Chuyên gia tư vấn đầu ngành